מזלג שחרור סקאניה פרטיקוב P.T.O

Article Number

10.502

יצרן מספר OE
SCANIA 1773620