גלגל תנופה סקאניה 430מ"מ יורו4 124 DC 1

קטגוריה:

Article Number

M0401.08

קריטריונים
Ø היקף טבור פנימי 62,0 מ"מ
מספר קדחי EDC / חריצים 58 מ"מ
Ø קדח חיבור, טבור 17,0 מ"מ
Ø היקף טבור חיצוני 144,9 מ"מ
Ø מעגל קדחים, טבור 112,0 מ"מ
מספר קדחי חיבור, טבור 10 מ"מ
Ø מעגל קדחים, דיסק הלחיצה של המצמד 450 מ"מ
קוטר פנימי, סוליה 257,2 מ"מ
קוטר חיצוני, דיסק הלחיצה של המצמד 470 מ"מ
מספר קדחי חיבור, דיסק הלחיצה של המצמד 12 מ"מ
כמות שיניים 158
יצרן מספר OE
SCANIA 1506393
SCANIA 1805086