גלגל תנופה מאן 430מ"מ TGA/S

קטגוריה:

Article number

M0201.26

קריטריונים
Ø היקף טבור פנימי 62,0 מ"מ
מספר קדחי EDC / חריצים 58 מ"מ
Ø קדח חיבור, טבור 17,0 מ"מ
Ø היקף טבור חיצוני 115,0 מ"מ
Ø מעגל קדחים, טבור 88,0 מ"מ
מספר קדחי חיבור, טבור 10 מ"מ
Ø מעגל קדחים, דיסק הלחיצה של המצמד 450,0 מ"מ
קוטר פנימי, סוליה 234,8 מ"מ
קוטר חיצוני, דיסק הלחיצה של המצמד 475,0 מ"מ
מספר קדחי חיבור, דיסק הלחיצה של המצמד 16 מ"מ
כמות שיניים 161
יצרן מספר OE
MAN 51023015283
MAN 51023016085
MAN 51023016094