גלגל תנופה דאף 430מ"מ XF,CF

קטגוריה:

Article Number

M0601.08

קריטריונים
Ø היקף טבור פנימי 116,5 מ"מ
מספר קדחי EDC / חריצים 54 מ"מ
Ø קדח חיבור, טבור 17,2 מ"מ
Ø היקף טבור חיצוני 165,0 מ"מ
Ø מעגל קדחים, טבור 140,0 מ"מ
מספר קדחי חיבור, טבור 12 מ"מ
Ø מעגל קדחים, דיסק הלחיצה של המצמד 450 מ"מ
קוטר פנימי, סוליה 235,7 מ"מ
קוטר חיצוני, דיסק הלחיצה של המצמד 476 מ"מ
מספר קדחי חיבור, דיסק הלחיצה של המצמד 12 מ"מ
יצרן מספר OE
DAF 1697674
DAF 1672074

1805150