גלגל תנופה אוויקו סטראליס 430מ"מ

קטגוריה:

Article Number

M0701.03

קריטריונים
Ø היקף טבור פנימי 62 מ"מ
מספר קדחי EDC / חריצים 54 מ"מ
Ø קדח חיבור, טבור 19,1 מ"מ
Ø היקף טבור חיצוני 129 מ"מ
Ø מעגל קדחים, טבור 99 מ"מ
מספר קדחי חיבור, טבור 8 מ"מ
Ø מעגל קדחים, דיסק הלחיצה של המצמד 450 מ"מ
קוטר פנימי, סוליה 236,9 מ"מ
קוטר חיצוני, דיסק הלחיצה של המצמד 475 מ"מ
מספר קדחי חיבור, דיסק הלחיצה של המצמד 12 מ"מ
כמות שיניים 154
יצרן מספר OE
IVECO 099475581
IVECO 0042554488
IVECO 0099475581
IVECO 099475581
IVECO 5801555078
IVECO 99475581